Bine ați venit!

DRAGI CLIENTI,

Din partea Predpazni ekipirovki  LTD dorim să vă mulțumim pentru loialitatea și sprijinul acordat de-a lungul anilor, în care societatea a fost pe piața bulgară.

Unul dintre motivele pentru poziția de lider a Predpazni ekipirovki LTD pe piața bulgară pentru bunurile și serviciile pe care le oferim este atitudinea noastră serioasă față de protecția și securitatea informațiilor în general și în special - a datelor dvs. personale. Prin urmare, dorim să vă informăm despre modificările viitoare în cadrul legal al datelor cu caracter personal, care vor afecta modul în care procesăm datele dvs. personale:

Începând cu 25 mai 2018 în toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Republica Bulgaria, va fi aplicat direct așa-numitul Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal / GDPR /, al cărui nume complet este Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prezentul regulament impune tuturor administratorilor și procesatorilor de date cu caracter personal cerințe suplimentare în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu care noi de la „Predpazni ekipirovki ” SRL ne angajăm să respectăm prelucrarea de datelor dvs. personale.

Noul regulament vă oferă o serie de drepturi noi, precum:

● dreptul de a solicita acces la datele dvs. personale de la noi, inclusiv solicitarea de informații despre ce date cu caracter personal avem la un moment dat;

● dreptul de a solicita corectarea acestora dacă sunt inexacte sau incomplete, dreptul de a opune prelucrarea lor dacă considerați că nu le prelucrăm în limitele permise de lege;

● dreptul la portabilitatea datelor dvs.;

● altele, pentru care veți găsi mai jos informații în secțiunea „Informație prevăzuta la art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor ".


INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU ART. 13 DIN REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către „Predpazni ekipirovki ” SRL (Societatea sau Administratorul) este consimțământul dvs. explicit, lipsit de ambiguitate și în cunoștință de cauză în acest sens - în temeiul art. 6, alin. 1. b. "(a)" din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

2. În sensul politicii de marketing a „Predpazni ekipirovki ” SRL și în legătură cu continuarea oportunității de a primi newsletter-ul nostru cu ultimele promoții, știri și oferte curente, Compania va prelucra doar următoarele date cu caracter personal: trei nume, număr de telefon, adresă și e-mail. Datele dvs. personale vor fi procesate pentru perioada până la primirea buletinului informativ.

3. Scopurile pentru care Societatea poate prelucra, inclusiv stoca, categoriile de date personale de mai sus sunt următoarele activități de marketing:

(a) trimiterea unui newsletter cu cele mai recente promoții, știri, oferte curente și broșuri;

b) primirea electronic de oferte și sugestii speciale personalizate;

c) studii statistice și analize ale societatea în scopuri de marketing.

4. Posibile categorii de terțe părți - destinatarii cărora Societatea le poate transfera datele dvs. cu caracter personal sunt companii de expediere pentru livrarea diverse materiale publicitare și / sau premii, precum și potențialele organe de stat și municipale în exercitarea atribuțiilor lor legale, și sunteți de acord cu transferul datelor dvs. personale către categoriile de persoane, autorități și organisme de mai sus.

5. Pe lângă cele de mai sus, aveți dreptul de a (i) accesa datele dvs. cu caracter personal prelucrate și stocate de către Societatea; (m) să solicitați corectarea, modificarea și actualizarea acestor date, (iii) să solicitați restricționarea prelucrării acestora, (iv) să solicitați Societatea să șterge sau bloca datelor dvs. personale, a căror prelucrare nu îndeplinește cerințele din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, precum și notificarea părților terțe cărora aceste date au fost dezvăluite despre o astfel de ștergere sau blocare, cu excepția cazurilor în care acest lucru este imposibil sau din cauza eforturilor excesive și (v) opuneți prelucrării ulterioare a datelor dvs. personale dacă există o bază legală pentru acest lucru. Adresa pentru obținerea accesului la datele dvs. personale este: Sliven, p.k. 8800, 1A Samuilovsko Shosse Str.

6. Aveți dreptul de a primi datele personale care vă afectează și pe care le-ați furnizat a Societăţii în calitate de administrator de date cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a solicita Societăţii să transfere aceste date direct către un alt administrator fără obstrucție din partea Societăţii.

7. Acordați acest consimțământ ca urmare a voința voastră liberă a unei persoane care a împlinit vârsta de 16 ani. Acesta este reglementată de art. 7, art. 8 și art. 12 - art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Aveți dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment, caz în care nu veți mai primi buletinul informativ și datele dvs. personale vor fi șterse.

8. Aveți dreptul de a cere administratorului să ștergeți datele dvs. personale în următoarele cazuri: 

(a) datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;

b) prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., pe care l-ați retras și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare;

c) datele dvs. personale au fost prelucrate ilegal,

dacă nu este necesară prelucrarea ulterioară.

d) pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrare de către administrator;

e) în scop de arhivare în interes public;

f) pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea drepturilor și intereselor legitime ale administratorului.

9. În cazul unei dispute cu Societatea cu privire la legalitatea procesării datelor dvs., aveți dreptul de a vă adresa Comisiei pentru protecția datelor cu caracter personal (CPDP) - https://www.cpdo.bg/ .

Exercitați-vă drepturile legale.

1. Vă rugăm să trimiteți întrebări cu privire la protecția datelor și orice solicitări privind exercitarea drepturilor dvs. legale la următoarele adrese:

Predpazni ekipirovki  SRL, numărul companiei 204984538.

Adresa poștală:  Sliven, Samuilovsko shose 1A, tel: 0877290218

E-mail: rabotnoobleklo.eu@gmail.com

2. Vă rugăm să fiți informați că puteți contacta direct responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal: Yana Hristova, Sliven, Samuilovsko shose 1A, tel: 0877290218

3. Vom încerca să respectăm solicitarea dvs. în termen de 30 de zile calendaristice, care poate fi extinsă din motive specifice legate de dreptul legal specific sau din cauza complexității cererii dvs.

4. În unele cazuri, este posibil să nu fim în măsură să verificam informațiile cu caracter personal pe baza identificatorii furnizate în cererea dumneavoastră. În astfel de cazuri, nu avem ocazia obiectivă de a îndeplini solicitarea de a vă exercita drepturile legale, astfel cum este prevăzut în această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care ne vor permite să vă identificăm.

Cu respect,

Echipa Predpazni ekipirovki  SRL